O projektu

Uvod

Projekt naslavlja temeljne razvojne probleme na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške. Ti razvojni problemi so se s prihodom recesije še okrepili in so predvsem: brezposelnost, povečanje števila dolgotrajno brezposelnih, gospodarska struktura z dokaj nizko dodano vrednostjo, ki ne temelji na lokalnih prednostih in demografske spremembe (predvsem staranje prebivalstva in odliv mlajše generacije). V teh razmerah so pod največjim pritiskom posamezne najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki so najmanj konkurenčne na trgu dela in so se posledično znašle na robu družbe. V razvoju socialne ekonomije in podjetništva vidimo učinkovit odgovor na resna ekonomska in socialna vprašanja, ki se odpirajo v teh regijah, ker je bistvo socialnega podjetništva ravno uporaba obstoječih človeških in materialnih virov na drugačen, bolj produktiven način.

Opis projekta

Projekt SLOHRA SOCIONET se zavzema za razvoj in vzpodbujanje socialnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju (Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija, Obalno-kraška regija, Primorsko–notranjska regija, Jugovzhodna Slovenija, Posavska regija) z namenom izboljšanja gospodarske rasti posamezne regije. Ta cilj se bo udejanil z razvojem ponudbe blaga in storitev, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo.

Aktivnosti

  • Izdelava analize z vidika ciljnih skupin in razvoja ponudb blaga in storitev, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo,
  • Usposabljanje potencialnih ustanoviteljev socialnih podjetij in promotorjev socialnega podjetništva,
  • Izvedba regionalnih konferenc o socialnem podjetništvu,
  • Razvoj metodologije za razvoj poslovnega načrta za socialna podjetja oz. oblikovanje sedmih novih modelov socialnih podjetij ter ustanovitev vsaj enega socialnega podjetja v obmejni regiji,
  • Vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju sodelovanja in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za krepitev socialnega podjetništva,
  • Promovirati socialno podjetništvo, kakor tudi rezultate projekta in animirati okolje za ustanovitev socialnih podjetij kot dolgoročno rešitev za zaposlovanje težje zaposljivih socialnih skupin in s tem zmanjševanje brezposelnosti.

 

Zlozenka
Brosura