Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016