STANJE O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU

U suradnji sa partnerima definirana je metodologija za izradu analize sa stajališta uključivanja ciljnih skupina i prepoznavanja djelatnosti koje opravdavaju uključenje u socijalno poduzetništvo. Na osnovu definirane metodologije priprema se analiza uključivanja ciljnih skupina u socijalno poduzetništvo za svaku regiju (7 regija).
Stvorene pretpostavke za izradu analize sa stajališta uključivanja ciljnih skupina i prepoznavanja djelatnosti koje opravdaju uključenje u socijalno poduzetništvo za svaku regiju

Analize>>