Analiza potreb na področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi

Feb

9

februar 9 , 2017 |

Analiza potreb na področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi

ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa pripravlja analizo potreb na področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi v Obalno-kraški regiji.

ROK ZA IZPOLNITEV: nedelja, 12. februar 2017

Vprašalnik predstavlja ključni del analize potreb in osnovo za razvoj novih podpornih storitev, izobraževanj, usposabljanj, namenjenih krepitvi kompetenc podjetnosti mladih.

Namenjen je mladim, starosti do 30 let, ki živijo, delujejo ali študirajo v Obalno-kraški regiji.

Vprašalnik je anonimen, izbrani podatki pa bodo namenjeni izključno pripravi analize potreb na področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi v Obalno-kraški regiji.

VPRAŠALNIK: klik

Vir>>