Akti za ustanovitev socialnega podjetja

Socialno podjetje ni posebna statusno pravna oblika (kot npr. društvo, zveza društev, zavod, ustanova, d.o.o.), temveč gre za status, ki ga lahko pridobi pravna oseba, če izpolni določene z zakonom predpisane pogoje. Do socialnega podjetja tako »pridemo« tako, da se najprej ustanovi pravno osebo, ta pa nato zaprosi za pridobitev statusa socialnega podjetja. Več v splošnih pojasnilih.

Različni akti za ustanovitev socialnega podjetja po slovenski zakonodaji: